Tag: Digitalisering

  • De Rol van Media in het Voetbal: Uitzendrechten en Deals

    I. Inleiding In de dynamische wereld van het voetbal speelt de media een cruciale rol, waarbij uitzendrechten en deals een essentieel onderdeel vormen van de sportindustrie. Deze sectie zal een introductie bieden tot het belang van media in het voetbal en een overzicht geven van de complexiteit van uitzendrechten en deals. Voetbal is niet alleen…

  • De rol van technologie en digitalisering bij het genereren van nieuwe inkomsten in het voetbal

    I. Inleiding Technologie en digitalisering hebben een enorme impact gehad op verschillende aspecten van het voetbal. Clubs zijn steeds meer afhankelijk geworden van nieuwe inkomstenbronnen om hun financiële positie te versterken en duurzame groei te realiseren. In deze blogpost zullen we de rol van technologie en digitalisering in het genereren van nieuwe inkomsten voor voetbalclubs…